TERMENI DE UTILIZARE JACOBS

Bine ați venit pe site-ul Jacobs®  („Site-ul”). Acest Site vă este oferit de „JACOBS DOUWE EGBERTS B.V.” („JACOBS DOUWE EGBERTS”) cu sediul social pe , Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Olanda.

Aplicabilitate
Prezenții termeni şi condiții de utilizare („Termenii de utilizare”) se aplică tuturor vizitelor şi utilizărilor acestui Site, precum şi tuturor informațiilor, recomandărilor şi/sau serviciilor care vă sunt furnizate pe sau prin intermediul acestui Site („Informațiile”). Prin utilizarea acestui Site vă exprimați acordul cu termenii de utilizare. Aceşti Termeni de utilizare pot fi modificați sau schimbați în orice moment de JACOBS DOUWE EGBERTS. Termenii de utilizare schimbați sau modificați intră în vigoare în momentul publicării pe acest Site.

 

Informații şi răspundere

Informațiile sunt furnizate exclusiv în scop de informare generală. JACOBS DOUWE EGBERTS nu va fi răspunzător pentru nicio daună care rezultă din utilizarea (sau imposibilitatea de a utiliza) site-ului, inclusiv daunele cauzate de viruşi sau inexactități sau caracterul incomplet al Informațiilor, cu excepția cazului în care aceste daune sunt rezultatul oricărei abateri intenționate sau al neglijenței grave a JACOBS DOUWE EGBERTS  sau a angajaților săi cu funcții de răspundere. În plus, JACOBS DOUWE EGBERTS  nu va răspunde pentru daune care rezultă din utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, inclusiv – dar fără limitare – daune care decurg din defecțiunea sau întarzierea în livrarea comunicațiilor electronice, interceptarea sau manipularea comunicațiilor electronice de către terți sau de programe de calculator utilizate pentru comunicații electronice şi transmiterea de viruşi.

 

Politica de Confidențialitate

Datele cu caracter personal furnizate sau colectate prin intermediul sau în legătură cu acest Site vor fi utilizate numai în conformitate cu JACOBS Politica de Confidențialitate. Termenii de utilizare se vor supune JACOBS Politicii de confidențialitate postate pe acest Site.

 

Linkuri către alte pagini

Acest site poate poate oferi linkuri către pagini de Internet externe. JACOBS DOUWE EGBERTS nu va răspunde pentru utilizarea sau conținutul paginilor de Internet care fac trimitere la această pagină sau către care face trimitere această pagină. Politica de confidențialitate JACOBS nu se aplică în cazul niciunei prelucrări a datelor dumneavoastră personale pe sau prin intermediul altor pagini de Internet externe.

 

Proprietate intelectuală

Dacă nu se indică altfel, toate drepturile asupra acestui Site şi asupra Informațiilor, inclusiv drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, sunt proprietatea JACOBS DOUWE EGBERTS. Utilizatorii au dreptul de a citi Site-ul şi Informațiile şi de a face copii pentru uz personal, de exemplu prin imprimare sau stocare. Toate celelalte utilizări ale Ssite-ului sau ale Informațiilor, de exemplu stocarea sau reproducerea (unei părți a) Site-ului în orice site extern sau crearea de link-uri, link-uri hypertext sau link-uri profunde între Site-ul şi orice alt site sau orice altă utilizare necesită consimțământul, în prealabil şi scris, JACOBS DOUWE EGBERTS.

 

"JACOBS®" şi toate celelalte mărci comerciale care figurează pe acest Site sunt mărci înregistrate ale KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (“KDE”), JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. sau ale oricărora dintre afiliații şi/sau filialele acestora.

 

Idei nesolicitate

În cazul în care postați idei şi/sau materiale nesolicitate, indiferent sub ce formă (texte, imagini, sunete, software, informații sau altele) („Materialele”) pe acest Site sau le trimiteți către JACOBS DOUWE EGBERTS prin e-mail sau altfel, JACOBS DOUWE EGBERTS va avea dreptul de a utiliza, copia şi/sau exploata comercial respectivele Materiale în cea mai mare măsură şi gratuit şi JACOBS DOUWE EGBERTS nu va fi angajat prin nicio obligație de confidențialitate cu privire la aceste Materiale.

Prin prezenta despăgubiți şi exonerați JACOBS DOUWE EGBERTS de orice acțiune, pretenție şi obligație suferită sau suportată de JACOBS DOUWE EGBERTS ca urmare a utilizării şi/sau exploatării de Materiale care încalcă drepturile (de proprietate intelectuală) ale oricarui terț sau care sunt în alt mod ilegale față de un terț.

 

Lege aplicabilă şi jurisdicție

Aceşti Termeni de utilizare sunt reglementați exclusiv de legislația olandeză. Toate litigiile apărute în legătură cu prezenții Termeni de utilizare, inclusiv litigiile privind existența şi validitatea acestora, vor fi înaintate instanțelor competente din Amsterdam, cu excepția prevederilor legale obligatorii contrare.

 

Cea mai recentă versiune: 14 iunie 2016